Niklas NIENASS : Hem 

Ledamot 

Utskottet för regional utveckling 
Utskottet för kultur och utbildning 
Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien 
Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet 

Suppleant 

Utskottet för konstitutionella frågor 
Delegationen för förbindelserna med Afghanistan 

Senaste aktiviteter 

Kontakt