Mounir SATOURI : Hem 

Ledamot 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Underutskottet för säkerhet och försvar 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 
Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen, inklusive de gemensamma parlamentarikerkommittéerna EU–Marocko, EU–Tunisien och EU–Algeriet 

Senaste aktiviteter 

Kontakt