Caroline ROOSE : Hem 

Ledamot 

Utskottet för regional utveckling 
Fiskeriutskottet 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Suppleant 

Utskottet för utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Palestina 

Senaste aktiviteter 

Kontakt