Benoît BITEAU : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen 

Ledamot 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Utskottet för utveckling 
Fiskeriutskottet 

Senaste aktiviteter 

Kontakt