Mikuláš PEKSA : Hem 

Ledamot 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina 

Suppleant 

Budgetkontrollutskottet 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Kontakt