Bernard GUETTA : Hem 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland 

Suppleant 

Utskottet för kultur och utbildning 
Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Senaste aktiviteter 

Kontakt