Cristian GHINEA : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för regional utveckling 

Ledamot 

Budgetkontrollutskottet 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien 

Suppleant 

Utskottet för konstitutionella frågor 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Senaste aktiviteter 

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan  
- REGI_AD(2020)643053 -  
-
REGI 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 

Kontakt