Scott AINSLIE : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Green Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för transport och turism
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för konstitutionella frågor
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2018  
- AFCO_AD(2019)643103 -  
-
AFCO 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring