Ellie CHOWNS : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Green Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för internationell handel
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

Suppleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för utveckling
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Indien

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan  
- DEVE_AD(2020)643137 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2018  
- DEVE_AD(2020)643144 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan  
- DEVE_AD(2019)641171 -  
-
DEVE 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring