Ibán GARCÍA DEL BLANCO : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för rättsliga frågor 

Ledamot 

Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för kultur och utbildning 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile 

Kontakt