Isabel GARCÍA MUÑOZ : Hem 

Vice ordförande 

Budgetkontrollutskottet 

Ledamot 

Utskottet för transport och turism 
Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Suppleant 

Utskottet för regional utveckling 
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté 

Senaste aktiviteter 

Kontakt