James Alexander GLANCY : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupplösa

Nationella partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för regional utveckling
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Iran

Suppleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring