Valentino GRANT : Hem 

Ledamot 

Budgetutskottet 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen för förbindelserna med Japan 

Suppleant 

Utskottet för utveckling 
Fiskeriutskottet 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Senaste aktiviteter 

Kontakt