Ville NIINISTÖ : Hem 

Ledamot 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) 

Suppleant 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland 

Kontakt