Magid MAGID : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Green Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för kultur och utbildning

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring