José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Ledamot 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko 
Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU 

Suppleant 

Utskottet för internationell handel 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 

Senaste aktiviteter 

Kontakt