Aldo ARRONI : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Gruppen Forza Europa - Kassör
 • 05-07-1995 / 23-10-1996 : Gruppen Union för Europa - Kassör
 • 24-10-1996 / 14-06-1998 : Gruppen Union för Europa - Ledamot
 • 15-06-1998 / 19-07-1999 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot

Nationella partier 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Forza Italia (Italien)

Vice ordförande 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland

Ledamot 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Polen
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelser med Tjeckien, Slovakien och Slovenien
 • 16-03-1995 / 11-07-1995 : Delegationen till Europeiska ekonomiska samarbetsområdets gemensamma parlamentarikerkommitté (EES)
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Polen
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen till Europeiska ekonomiska samarbetsområdets gemensamma parlamentarikerkommitté (EES)
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Delegationen för förbindelser med Slovenien
 • 16-01-1997 / 28-01-1997 : Budgetutskottet
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland
 • 29-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik

Suppleant 

 • 23-09-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för externa ekonomiska förbindelser
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika och Mercosur
 • 16-01-1997 / 08-06-1998 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
 • 22-01-1997 / 08-06-1998 : Underutskottet för monetära frågor
 • 14-10-1997 / 08-06-1998 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
 • 14-10-1997 / 08-06-1998 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika och Mercosur
 • 11-09-1998 / 19-07-1999 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
 • 08-12-1998 / 23-02-1999 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland