Heidi HAUTALA : Hem 

Vice talman 

PE  
Europaparlamentet 

Ansvarsområden som vice talman: 

  • Sacharovnätverket
  • Emas
  • Arbetsgruppen för byggnader, transporter och ett grönt parlament, ledamot (Emas ansvarig)
  • Högnivågruppen för jämställdhet och mångfald, ledamot
  • Arbetsgruppen för informations- och kommunikationspolitik, ledamot
  • Europeiska politiska partier (med vice talman Wieland)
  • Ersättare för talmannen i fråga om Asien/Oceanien
  • Mänskliga rättigheter och demokrati (med vice talman Castaldo)

Ledamot 

BURO  
Europaparlamentets presidium 
Utskottet för internationell handel 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) 

Suppleant 

Utskottet för rättsliga frågor 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland 
Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien 

Kontakt