Martina GREDLER : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-01-1995 / 28-02-1995 : Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp - Ledamot
 • 01-03-1995 / 10-11-1996 : Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Liberales Forum (Österrike)

Ledamot 

 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelserna med Kina
 • 19-01-1995 / 17-03-1995 : Tillfälliga utskottet för sysselsättning
 • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Budgetutskottet
 • 27-04-1995 / 10-11-1996 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 16-06-1995 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelser med Tjeckien, Slovakien och Slovenien
 • 12-07-1995 / 10-11-1996 : Delegationen för förbindelserna med Kina
 • 11-10-1995 / 10-11-1996 : Delegationen för förbindelser med Slovenien

Suppleant 

 • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor
 • 24-01-1995 / 10-11-1996 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
 • 17-03-1995 / 10-11-1995 : Tillfälliga utskottet för sysselsättning