Alan Leslie GILLIS : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot

Nationella partier 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Fine Gael Party (Irland)

Vice ordförande 

 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 27-10-1997 / 19-07-1999 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)

Ledamot 

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 02-10-1997 / 27-10-1997 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)

Suppleant 

 • 21-07-1994 / 14-02-1996 : Utskottet för regionalpolitik
 • 14-02-1996 / 15-01-1997 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 23-07-1996 / 20-02-1997 : Tillfällig undersökningskommitté om BSE (Bovin spongiform encefalopati)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 24-04-1997 / 19-11-1997 : Tillfälligt utskott för uppföljning av rekommendationerna beträffande BSE (Bovin spongiform encefalopati)