Axel ANDERSSON : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Socialdemokraterna (Sverige)

Ledamot 

  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
  • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Utskottet för regionalpolitik
  • 12-07-1995 / 08-10-1995 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Suppleant 

  • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Utskottet för externa ekonomiska förbindelser