Holger GUSTAFSSON : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Kristdemokratiska samhällspartiet (Sverige)

Ledamot 

  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelserna med Aseans medlemsländer, länderna i Sydostasien och Sydkorea
  • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Utskottet för socialfrågor och sysselsättning
  • 07-04-1995 / 08-10-1995 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
  • 12-07-1995 / 08-10-1995 : Delegationen för förbindelserna med Aseans medlemsländer, länderna i Sydostasien och Sydkorea

Suppleant 

  • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor