Birgitta AHLQVIST : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot
 • 09-10-1995 / 04-10-1998 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Socialdemokraterna (Sverige)
 • 09-10-1995 / 04-10-1998 : Socialdemokratiska arbetarepartiet (Sverige)

Vice ordförande 

 • 16-01-1997 / 04-10-1998 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media

Ledamot 

 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Utskottet för kvinnors rättigheter
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
 • 16-01-1997 / 04-10-1998 : Utskottet för kvinnors rättigheter

Suppleant 

 • 19-01-1995 / 27-10-1995 : Utskottet för socialfrågor och sysselsättning
 • 16-11-1995 / 15-01-1997 : Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
 • 16-01-1997 / 04-10-1998 : Utskottet för regionalpolitik
 • 14-10-1997 / 30-11-1997 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
 • 01-12-1997 / 04-10-1998 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland