José GIRÃO PEREIRA : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Gruppen Europeiska demokratiska alliansen - Ledamot
 • 05-07-1995 / 19-07-1999 : Gruppen Union för Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partido Popular (Portugal)

Vice ordförande 

 • 14-11-1994 / 20-09-1995 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)

Ledamot 

 • 21-07-1994 / 13-11-1994 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för regionalpolitik
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)

Suppleant 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för regionalpolitik
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Fiskeriutskottet
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Fiskeriutskottet