Gérard d'ABOVILLE : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Gruppen Europeiska demokratiska alliansen - Ledamot
 • 05-07-1995 / 19-07-1999 : Gruppen Union för Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Rassemblement pour la République (Frankrike)

Ledamot 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Fiskeriutskottet
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelserna med Aseans medlemsländer, länderna i Sydostasien och Sydkorea
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen för förbindelserna med Aseans medlemsländer, länderna i Sydostasien och Sydkorea
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Fiskeriutskottet
 • 21-02-1997 / 23-02-1999 : Delegationen för förbindelserna med Slovenien
 • 24-02-1999 / 20-07-1999 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Slovenien

Suppleant 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegationen för förbindelserna med Aseans medlemsländer, länderna i Sydostasien och Sydkorea
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegationen för förbindelserna med Aseans medlemsländer, länderna i Sydostasien och Sydkorea
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegationen för förbindelserna med Aseans medlemsländer, länderna i Sydostasien och Sydkorea