Jimmy GOLDSMITH : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 19-07-1994 / 10-11-1996 : Gruppen Nationernas Europa (samordningsgrupp) - Ordförande
  • 11-11-1996 / 12-01-1997 : Grupplösa
  • 13-01-1997 / 12-05-1997 : Gruppen Oberoende för Nationernas Europa - Ordförande
  • 13-05-1997 / 19-07-1997 : Gruppen Oberoende för Nationernas Europa - Ledamot

Nationella partier 

  • 19-07-1994 / 19-07-1997 : Majorité pour l'autre Europe (Frankrike)

Ordförande 

  • 17-11-1994 / 11-06-1995 : Delegationen för förbindelserna med Kanada

Ledamot 

  • 21-07-1994 / 16-01-1995 : Utskottet för externa ekonomiska förbindelser
  • 12-06-1995 / 28-06-1995 : Delegationen för förbindelserna med Kanada

Suppleant 

  • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling