Robert Jan GOEDBLOED : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-09-1998 / 19-07-1999 : Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-09-1998 / 19-07-1999 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederländerna)

Suppleant 

  • 16-09-1998 / 19-07-1999 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
  • 19-11-1998 / 19-07-1999 : Utskottet för externa ekonomiska förbindelser