Michael GAHLER : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 
Underutskottet för säkerhet och försvar 
Delegationen för förbindelserna med Sydafrika 

Suppleant 

Utskottet för transport och turism 
Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet 

Kontakt