Bent Hindrup ANDERSEN : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-03-2003 / 19-07-2004 : Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-03-2003 / 19-07-2004 : JuniBevægelsen (Danmark)

Suppleant 

  • 25-03-2003 / 19-07-2004 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128