Andrzej Karol GAWŁOWSKI : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 23-04-2003 / 30-04-2004 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Observatör
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot

Nationella partier 

  • 23-04-2003 / 30-04-2004 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Polen)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Polen)

Ledamot 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Utskottet för konstitutionella frågor

Observatör 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Utskottet för konstitutionella frågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11