Andrzej Józef GAŁAŻEWSKI : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 23-04-2003 / 30-04-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Observatör
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot

Nationella partier 

  • 23-04-2003 / 30-04-2004 : Platforma Obywatelska (Polen)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Platforma Obywatelska (Polen)

Ledamot 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Observatör 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden