László A. NAGY : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 30-04-2003 / 30-04-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Observatör
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot

Nationella partier 

  • 30-04-2003 / 30-04-2004 : Strana mad'arskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (Slovakien)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Strana mad'arskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (Slovakien)

Ledamot 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Observatör 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor