Silva GOLDE : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 24-03-2004 / 30-04-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Observatör
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot

Nationella partier 

  • 24-03-2004 / 30-04-2004 : Tautas partija (Lettland)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Tautas partija (Lettland)

Ledamot 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik

Observatör 

  • 29-03-2004 / 30-04-2004 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik