Luis Marco AGUIRIANO NALDA : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot

Nationella partier 

  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Progresistas) (Spanien)

Ledamot 

  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Budgetutskottet
  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina

Suppleant 

  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11