Kinga GÁL : Hem 

Vice ordförande 

Underutskottet för säkerhet och försvar 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet 

Suppleant 

Utskottet för konstitutionella frågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Senaste aktiviteter 

Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) HU  
 
Skriftliga förklaringar 
Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) HU  
 
Skriftliga förklaringar 
Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) HU  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt