• Laima Liucija   ANDRIKIENĖ  

Laima Liucija ANDRIKIENĖ : Större interpellationer - 8:e valperioden 

Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III