• Laima Liucija   ANDRIKIENĖ  

Laima Liucija ANDRIKIENĖ : Förslag till resolutioner - 8:e valperioden 

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144