• Laima Liucija   ANDRIKIENĖ  

Laima Liucija ANDRIKIENĖ : Yttranden i egenskap av skuggföredragande - 8:e valperioden 

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete  
- INTA_AD(2019)629557 -  
-
INTA 
YTTRANDE över stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning  
- INTA_AD(2019)629518 -  
-
INTA 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)  
- INTA_AD(2018)628720 -  
-
INTA 
YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget  
- AFET_AD(2018)627713 -  
-
AFET 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättandet av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen  
- AFET_AD(2018)616888 -  
-
AFET 
YTTRANDE över en integrerad EU-politik för Arktis  
- INTA_AD(2016)592099 -  
-
INTA