Laima Liucija ANDRIKIENĖ : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 30-05-2016 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 30-05-2016 / 01-07-2019 : Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Litauen)

Vice ordförande 

 • 08-07-2016 / 01-07-2019 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

Ledamot 

 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Utskottet för internationell handel
 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 08-06-2016 / 07-07-2016 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för internationell handel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel

Suppleant 

 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 13-02-2017 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
 • 13-02-2017 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014  
- AFET_AD(2017)601073 -  
-
AFET 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete  
- INTA_AD(2019)629557 -  
-
INTA 
YTTRANDE över stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning  
- INTA_AD(2019)629518 -  
-
INTA 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)  
- INTA_AD(2018)628720 -  
-
INTA 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Den europeiska gräns- och kustbevakningen (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EN  
 

I voted in favour of the resolution on the European Border and Coast Guard. Two years ago, Frontex was expanded to become the European Border and Coast Guard (EBCG) Agency that it is today. The Agency’s new mandate and increased resources are a clear and strong response to the challenges faced at the EU’s external borders as a result of the migration crisis, but also relate to the difficulty in encouraging greater solidarity among Member States.
The EBCG proposal addresses the need to ensure proper control of the Schengen external borders as a precondition to managing migration effectively, to ensure a high level of security within the system while safeguarding free movement of persons within the Union. The necessary operational support has to be provided to ensure that EU solidarity is effectively delivered whenever it is needed.
I support the rapporteur that this will enhance solidarity between the Member States, reinforce integration regarding border management and contribute to preventing crisis situations at the external borders. The proposal responds to the weaknesses identified due to insufficient contributions of border guards and technical equipment by Member States and hence the lack of flexibility in redeployment by the Agency.

Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (A8-0277/2018 - Nicola Danti) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the resolution on market surveillance and compliance of products. Free movement of goods is the most developed of all the four fundamental freedoms. This pillar rests on consumers’ trust: European consumers must be able to trust that the products they buy are safe and compliant, irrespective of who the manufacturer is, in which Member State they may buy it, and by which means (traditional or online sale).
Growing imports to the EU, the increasing complexity of the value chains, the increased number of products circulating within the single market, and the increase in e-commerce activities, as well as the new technologies pose new challenges for Member States’ market surveillance authorities and for the EU institutions. There is a clear evidence that only proper, effective and coordinated market surveillance in the EU could respond to these challenges and ensure that only safe and compliant products are reaching the final consumers.

Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the resolution on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services. I support the rapporteur that there is an apparent need for a uniform and targeted set of mandatory rules to ensure a viable business environment in the future. In today’s online platform environment several critical imbalances exist between platforms on the one hand and business users on the other hand. These imbalances are ultimately to the detriment of the consumer as they can lead to reduced competition, which in turn leads to a narrower variety of goods and services as well as higher consumer prices.
The Commission’s proposal does in many ways adequately address the lack of transparency concerning many online platforms, but it does too little to address the issues of the lack of fairness in the same online platform environment. Therefore, it is crucial that the current deficit of fairness is addressed in greater detail than in the Commission’s proposal and that more measures are taken to better address the issue.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen