Eugenijus GENTVILAS : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Vice ordförande
 • 27-02-2007 / 15-06-2009 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 10-05-2006 : Liberalų ir centro sąjunga (Litauen)
 • 11-05-2006 / 15-06-2009 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Litauen)

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för regional utveckling
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Vitryssland
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för regional utveckling
 • 31-01-2007 / 15-06-2009 : Utskottet för regional utveckling
 • 14-03-2007 / 15-06-2009 : Delegationen för förbindelserna med Vitryssland

Suppleant 

 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Rumänien
 • 31-01-2007 / 15-06-2009 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 15-03-2007 / 15-06-2009 : Delegationen för förbindelserna med Sydasien

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om riskerna med EU:s ekonomiska sanktioner mot Vitryssland  
- P6_DCL(2007)0005 - Bortfaller  
Eugenijus GENTVILAS , Arūnas DEGUTIS , Gintaras DIDŽIOKAS , Eugenijus MALDEIKIS  
Ingiven : 15-01-2007
Frist : 15-04-2007
Antal undertecknare : 20 - 15-04-2007

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.