Filip ADWENT : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 20-07-2004 / 26-06-2005 : gruppen Självständighet/Demokrati - Ledamot

Nationella partier 

  • 20-07-2004 / 26-06-2005 : Liga Polskich Rodzin (Polen)

Vice ordförande 

  • 21-09-2004 / 26-06-2005 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina

Ledamot 

  • 21-07-2004 / 26-06-2005 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina

Suppleant 

  • 21-07-2004 / 26-06-2005 : Utskottet för transport och turism

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.