Dariusz Maciej GRABOWSKI : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : gruppen Självständighet/Demokrati - Ledamot
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Gruppen Unionen för nationernas Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 04-06-2007 : Liga Polskich Rodzin (Polen)
 • 05-06-2007 / 13-07-2009 : - (Polen)

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budgetutskottet
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och ASEAN
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tillfälligt utskott för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budgetutskottet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och ASEAN

Suppleant 

 • 21-07-2004 / 12-12-2006 : Budgetkontrollutskottet
 • 21-07-2004 / 12-12-2006 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budgetkontrollutskottet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för regional utveckling
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Länderna i Centralamerika

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om ett lägre momsbelopp för ljudinspelningar  
- P6_DCL(2009)0014 - Bortfaller  
Dariusz Maciej GRABOWSKI , Tadeusz ZWIEFKA  
Ingiven : 18-02-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 15 - 08-05-2009
Skriftlig förklaring om diskriminering av personer med multipel skleros i de länder som blev medlemsstater 2004  
- P6_DCL(2008)0011 - Bortfaller  
Dariusz Maciej GRABOWSKI , Justas Vincas PALECKIS , Anna ZÁBORSKÁ , Bronisław GEREMEK  
Ingiven : 30-01-2008
Frist : 22-05-2008
Antal undertecknare : 315 - 22-05-2008
Skriftlig förklaring om erkännande som folkmord av den massaker på polacker som genomfördes av ukrainska nationalister  
- P6_DCL(2007)0092 - Bortfaller  
Bogusław ROGALSKI , Andrzej Tomasz ZAPAŁOWSKI , Dariusz Maciej GRABOWSKI , Witold TOMCZAK  
Ingiven : 24-10-2007
Frist : 07-02-2008
Antal undertecknare : 38 - 31-01-2008

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.