Gabriele ALBERTINI : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet
 • 03-02-2012 / 14-03-2013 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 14-03-2013 : Il Popolo della Libertà (Italien)

Ordförande 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utrikesfrågor

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottsordförandekonferensen
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegationen för förbindelserna med Indien
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för transport och turism
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegationen för förbindelserna med Israel
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Utskottet för transport och turism

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över EU:s budgetstöd till utvecklingsländer i framtiden  
- AFET_AD(2011)462584 -  
-
AFET 
YTTRANDE över ökad kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär säkerhet i Europeiska unionen – en CBRN-handlingsplan för EU  
- AFET_AD(2010)445808 -  
-
AFET 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter  
- AFET_AD(2010)441196 -  
-
AFET 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring till stöd för införandet av en europeisk minnesdag för de rättfärdiga  
- P7_DCL(2012)0003 - Antagen  
Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David Maria SASSOLI  
Ingiven : 16-01-2012
Frist : 10-05-2012
Datum för antagande : 10-05-2012
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2012)0205
Antal undertecknare : 388 - 10-05-2012
Skriftlig förklaring om terrorism och extremism i Pakistan  
- P7_DCL(2011)0016 - Bortfaller  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Ingiven : 04-04-2011
Frist : 07-07-2011
Antal undertecknare : 68 - 07-07-2011
Skriftlig förklaring om den dolda utrotningen av noshörningar i södra Afrika  
- P7_DCL(2010)0074 - Bortfaller  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Ingiven : 06-10-2010
Frist : 20-01-2011
Antal undertecknare : 92 - 20-01-2011

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen