Alfredo ANTONIOZZI : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 06-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Italien)
 • 07-01-2014 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Italien)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön
 • 19-01-2012 / 30-06-2013 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Kroatien
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 28-09-2009 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 16-09-2009 / 17-03-2010 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 29-09-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 19-01-2012 / 03-09-2012 : Utskottet för transport och turism
 • 04-09-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om frihet för förtryckta minoriteter och folk  
- P7_DCL(2014)0004 - Bortfaller  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 38 - 14-04-2014

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen