Jim ALLISTER : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupplösa

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 27-03-2007 : Democratic Unionist Party (Northern Ireland) (Förenade kungariket)
 • 28-03-2007 / 17-12-2007 : Independent (Förenade kungariket)
 • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Traditional Unionist (Förenade kungariket)

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Fiskeriutskottet
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Fiskeriutskottet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fiskeriutskottet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för konstitutionella frågor

Suppleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för internationell handel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om hundkamper i EU  
- P6_DCL(2007)0086 - Bortfaller  
Jim ALLISTER , Neil PARISH , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Ville ITÄLÄ  
Ingiven : 10-10-2007
Frist : 24-01-2008
Antal undertecknare : 117 - 17-01-2008
Skriftlig förklaring om kvinnors rättigheter i Saudiarabien  
- P6_DCL(2006)0018 - Bortfaller  
Roger HELMER , Ashley MOTE , Jim ALLISTER , Anna ZÁBORSKÁ  
Ingiven : 30-03-2006
Frist : 30-06-2006
Antal undertecknare : 39 - 30-06-2006
Skriftlig förklaring om internationella terrorister (”the Columbia 3”)  
- P6_DCL(2005)0047 - Bortfaller  
Jim ALLISTER  
Ingiven : 19-09-2005
Frist : 19-12-2005
Antal undertecknare : 9 - 19-12-2005

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.