Georgs ANDREJEVS : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

  • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Savienība "Latvijas Celš" (Lettland)
  • 04-11-2008 / 13-07-2009 : - (Lettland)

Vice ordförande 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Ledamot 

  • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Suppleant 

  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Kroatien
  • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tillfälligt utskott för klimatförändringar

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012  
- ENVI_AD(2007)394085 -  
-
ENVI 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om brandsäkrare cigaretter  
- P6_DCL(2007)0066 - Bortfaller  
Arlene McCARTHY , Gérard ONESTA , Georgs ANDREJEVS  
Ingiven : 09-07-2007
Frist : 15-11-2007
Antal undertecknare : 68 - 15-11-2007
Skriftlig förklaring om högt blodtryck  
- P6_DCL(2007)0047 - Bortfaller  
Georgs ANDREJEVS  
Ingiven : 09-05-2007
Frist : 14-09-2007
Antal undertecknare : 83 - 14-09-2007
Skriftlig förklaring om diabetes  
- P6_DCL(2006)0001 - Antagen  
John BOWIS , Georgs ANDREJEVS , Dorette CORBEY , Karin SCHEELE  
Ingiven : 16-01-2006
Frist : 16-04-2006
Datum för antagande : 27-04-2006
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2006)0185
Antal undertecknare : 422 - 16-04-2006

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.