Louis ALIOT : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Grupplösa
 • 15-06-2015 / 20-07-2017 : Gruppen Nationernas och friheternas Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 20-07-2017 : Front national (Frankrike)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utveckling
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetkontrollutskottet
 • 14-07-2014 / 20-07-2017 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 16-07-2014 / 20-07-2017 : Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Utskottet för utveckling

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Utskottet för regional utveckling
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
 • 25-06-2015 / 27-07-2015 : Utskottet för regional utveckling
 • 27-07-2015 / 20-07-2017 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över bekämpningen av korruption och uppföljning av resolutionen från det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (CRIM)  
- DEVE_AD(2016)575224 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform  
- CONT_AD(2015)544264 -  
-
CONT 
YTTRANDE över utsikterna för EU:s mejerisektor – översyn av genomförandet av mejeripaketet  
- CONT_AD(2015)541466 -  
-
CONT 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) FR  
 

Le fonds d’ajustement à la mondialisation a été créé pour venir en aide aux travailleurs souffrant des conséquences de la mondialisation.
La mobilisation de 2,65 millions d’euros est demandée ici pour permettre la réintégration sur le marché du travail de 821 travailleurs licenciés par Nokia en Finlande dans la région d’Helsinki.
Je me positionne en faveur de cette aide à la réintegration de ces travailleurs qui subissent en réalité les conséquences désastreuses des politiques économiques européennes. J’ai donc voté pour ce texte.

Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Kroatien (A8-0171/2017 - Claude Moraes) FR  
 

Ce texte vise à autoriser la Croatie à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel, aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules. J'ai voté contre car nous sommes opposés à un échange systématique de données à caractère personnel.

Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-bomull GHB119 (B8-0293/2017) FR  
 

J’ai voté en faveur de cette objection car elle vise à protéger la santé et les intérêts des consommateurs en s’opposant à l’autorisation d’importations des produits du coton génétiquement modifié GHB119. Une éventuelle importation de ces produits encouragerait l’utilisation d’herbicides à base de glufosinate auquel le GHB119 est résistant. Les États membres ont par ailleurs rappelé que le glufosinate est aujourd’hui classé comme produit toxique et ont émis des critiques en soulignant les lacunes dans l’évaluation des risques environnementaux et le problème des données manquantes.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Individuella förslag till resolution  
Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om skyddsstatus för Canis lupus  
- P8_DCL(2016)0127 - Bortfaller  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 15 - 13-03-2017
Skriftlig förklaring om vikten av specialiserad teknisk utbildning för unga människor som vill arbeta i primärsektorn  
- P8_DCL(2016)0121 - Bortfaller  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Ingiven : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal undertecknare : 25 - 22-02-2017
Skriftlig förklaring om att bekämpa förfalskning inom vin- och spritindustrin  
- P8_DCL(2016)0120 - Bortfaller  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Ingiven : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal undertecknare : 23 - 22-02-2017

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen