Roberta Alma ANASTASE : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Observatör
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot

Nationella partier 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Democrat (Rumänien)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Democrat (Rumänien)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumänien)
 • 08-04-2008 / 18-12-2008 : Partidul Democrat-Liberal (Rumänien)

Vice ordförande 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Underutskott för säkerhet och försvar
 • 10-12-2007 / 09-01-2008 : Underutskott för säkerhet och försvar

Ledamot 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen)
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen)
 • 10-01-2008 / 13-01-2008 : Underutskott för säkerhet och försvar

Suppleant 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 09-02-2007 / 09-12-2007 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien
 • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Utskottet för kultur och utbildning

Observatör 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Utskottet för utrikesfrågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om sändning av tv-program med våldsinnehåll under de tider då barn tittar på tv  
- P6_DCL(2008)0009 - Bortfaller  
Rareș-Lucian NICULESCU , Monica Maria IACOB-RIDZI , MARIAN ZLOTEA , Roberta Alma ANASTASE , Maria PETRE  
Ingiven : 30-01-2008
Frist : 08-05-2008
Antal undertecknare : 111 - 08-05-2008
Skriftlig förklaring om dödsstraffet i Vitryssland  
- P6_DCL(2007)0067 - Bortfaller  
Justas Vincas PALECKIS , Roberta Alma ANASTASE , Marco CAPPATO , Hélène FLAUTRE , Luisa MORGANTINI  
Ingiven : 09-07-2007
Frist : 15-11-2007
Antal undertecknare : 136 - 15-11-2007

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.