Ovidiu Victor GANȚ : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Observatör
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot

Nationella partier 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Minoritati (Rumänien)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Forumul Democrat al Germanitor din România (Rumänien)

Ledamot 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för kultur och utbildning
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Utskottet för kultur och utbildning
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydösteuropa

Suppleant 

  • 06-06-2007 / 09-12-2007 : Utskottet för regional utveckling

Observatör 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Utskottet för kultur och utbildning

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.