Vincenzo AITA : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 19-06-2006 / 13-07-2009 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot

Nationella partier 

 • 19-06-2006 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Italien)

Ledamot 

 • 06-07-2006 / 14-01-2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön

Suppleant 

 • 04-07-2006 / 14-01-2007 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för regional utveckling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fiskeriutskottet
 • 29-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.